سقوط قسطنطنیه
بخشی از جنگ‌های عثمانی در اروپا
Siege of a city, medieval miniature.jpg
محاصره قسطنطنیه (تقاشی شده در ۱۴۹۹)
زمان ۶ آوریل ۱۴۵۳ تا ۲۹ مه ۱۴۵۳
مکان استانبول امروزی
نتیجه فتح قسطنطنیه به دست عثمانی و پایان امپراتوری روم شرقی
جنگندگان
امپراتوری عثمانی امپراتوری روم شرقی
فرماندهان
محمد دوم کنستانتین یازدهم پالایولوگوس
نیروها
۸۰۰۰۰ نفر (بر پایه تخمین‌های جدید و آمار امپراتوری عثمانی) ۷۰ کشتی ۷۰۰۰ نفر ۲۶ کشتی
تلفات
نامعلوم ۴۰۰۰ نفر

سقوط قسطنطنیه به واقعه فتح استانبول پایتخت امپراتوری روم شرقی که توسط ترکان عثمانی رخ داد گفته می‌شود. فرماندهی سپاه عثمانی با سلطان محمد فاتح و امپراتور کنستانتین یازدهم پالایولوگوس فرمانده سپاه امپراتوری روم شرقی بود. محاصره از جمعه ۶ آوریل ۱۴۵۳ تا سه‌شنبه ۲۹ مه همان سال (طبق گاه‌شماری یولیانی) به طول انجامید.

سقوط قسطنطنیه، پایان امپراتوری بیزانس را بعد از ۱۱۰۰ سال رقم زد و ضربهٔ بزرگی برای جامعه مسیحیت بود. بعد از پیروزی، سلطان محمد فاتح قسطنطنیه را پایتخت جدید امپراتوری عثمانی قرار داد. چندین روشنفکر و دانشمند یونانی و غیر یونانی این شهر را قبل و بعد از محاصره به مقصد ایتالیا ترک کردند. این دانشمندان که کتابهای زیادی از دوران باستان با خود داشتند، به ایتالیا مهاجرت کردند و ضمن اشاعه کتب باستان، علوم و ادبیات یونان باستان را با خود به آن سرزمین منتقل ساختند و همچنین با تکمیل صنعت چاپ در سال ۱۴۵۷ میلادی کمک بزرگی به انتشار این آثار صورت گرفت و درنتیجه نهضت ادبی بزرگی در دنیای آن زمان ایجاد شد که به نهضت انسان‌گرایی معروف است. استدلال شده است که این واقعه به رشد رنسانس کمک کرد. برخی سقوط استانبول را نقطه عطفی در پایان قرون وسطی و آغاز رنسانس می دانند.