ساختمان اصلی سفارت ایران
نمایی از دیگر ساختمان سفارت ایران


سفارت ایران در مسکو در پلاک ۷ بلوار پاکروفسکی در بخش مرکزی مسکو واقع شده‌است.

تاریخچه

درپی قرارداد ۱۹۲۱ دریای خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، پارک اتابک در تصرف سفارت شوروی در تهران ماند و در عوض عمارت کنونی سفارت ایران در روسیه، به دولت ایران واگذار شد. در دهه ۱۹۶۰ بخشی از ساختمان سفارت با معماری ایرانی، نما داده‌شد.

جُستارهای وابسته