پایگاه‌های باستان‌شناسی
معدن سَرِ سنگ
AFG.png
اطلاعات پایگاه
نام کشور افغانستان افغانستان
استان ولایت بدخشان. در شیب تُند کوهپایه به ارتفاع ۳۳۰ متری از سطح دره در قسمت شرقی رود کوکچه، در حدود ۵۶ کیلومتری جنوب جُرم.
ساحهٔ کار ۱۹۶۳ تامپسون (Thompson)، دانشگاه آکسفورد - نقشه‌برداری (survey).معدن سَرِ سنگ یک معدن معروف لاجوَرد در ولایت بدخشان در افغانستان است که دیرینگی آن به دوران پیشاتاریخ (با پیشینه‌ای بالغ بر بیش از ۷۰۰۰ سال پیش) می‌رسد. این معدن از یک دالان (تونل) قدیمی بدون استفاده و دو دالان جدید تشکیل شده‌است.

معدن سر سنگ تنها منبع لاجورد در عصر باستان بوده، بطوریکه لاجورد استخراج‌شده از این معدن در کشفیات باستان‌شناسی مشهور جهان چون گنجینهٔ شاهی اور و آرامگاه توت‌عنخ‌آمون، فرعون مشهور در مصر باستان دیده شده‌است.

پایگاه‌های باستان‌شناسی عمدهٔ افغانستان از عصر برنز و تمدن‌های تأثیرگذار در افغانستان در آن عصر.
سپالی‌تپه■
جارکوتن■
گونورتپه■
توگولوک‌تپه■
نمازگا■
■اناو
سَرِ سنگ■
شورتوغَی■
■مُندیگک
■تپه دِه‌مُراسی
گردان‌ریگ■
دَم■
داوده‌دمب■
سیبری■
■ایسین

پایگاه‌های باستان‌شناسی عمدهٔ افغانستان از عصر برنز و تمدن‌های تأثیرگذار در افغانستان در آن عصر.
پایگاه باستان‌شناسی ■
شهر امروزی ◉
توجه: برای مشاهدهٔ موقعیت صحیح این پایگاه‌ها از تفکیک‌پذیری (resolution) ابعاد ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ و زوم %۱۰۰ در صفحهٔ نمایشگر خود استفاده کنید.

محتویات

جستارهای وابسته

مطالعهٔ بیشتر