سربازسالاری یا ارتش‌سالاری (انگلیسی: Stratocracy) نوعی از حکومت است که توسط رهبران و مقامات ارتش رهبری می‌شود. این نوع از حکومت با دیکتاتوری نظامی ‏(en)‏ و خونتا که قدرت سیاسی ارتشی تحمیل نشده یا حتی توسط دیگر قوانین حمایت نشده متفاوت ست.