نگارهٔ استاندارد سامانهٔ بازدارندهٔ سرعت

سامانه بازدارنده سرعت یا کروز کنترل (انگلیسی: Cruise control) سامانه‌ای خودکار برای مهار سرعت در وسایل نقلیهٔ موتوری است. این سامانه یک خودمهار کاری است که با کنترل جریان سوخت مایهٔ پایداری سرعتی می‌شود که راننده تنظیم می‌کند.

منابع

    پیوند به بیرون