ساروس ۱۴۷ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۸۰ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۴۷ ۱ ۱۲ اکتبر ۱۶۲۴ ۸:۵۳:۵۵ جزئی 71.5N 109.9E 1.5466 0.0089
۱۴۷ ۲ ۲۳ اکتبر ۱۶۴۲ ۱۶:۴۸:۳۶ جزئی 71N 22.5W 1.5221 0.0551
۱۴۷ ۳ ۳ نوامبر ۱۶۶۰ ۰:۵۰:۳۹ جزئی 70.3N 156.2W 1.5038 0.0898
۱۴۷ ۴ ۱۴ نوامبر ۱۶۷۸ ۸:۵۸:۱۴ جزئی 69.4N 69.4E 1.4908 0.1148
۱۴۷ ۵ ۲۴ نوامبر ۱۶۹۶ ۱۷:۱۰:۴۱ جزئی 68.4N 65.6W 1.4822 0.1318
۱۴۷ ۶ ۷ دسامبر ۱۷۱۴ ۱:۲۷:۰۹ جزئی 67.4N 159E 1.4772 0.142
۱۴۷ ۷ ۱۷ دسامبر ۱۷۳۲ ۹:۴۶:۵۷ جزئی 66.3N 23.4E 1.4751 0.147
۱۴۷ ۸ ۲۸ دسامبر ۱۷۵۰ ۱۸:۰۶:۵۱ جزئی 65.3N 111.8W 1.4737 0.1506
۱۴۷ ۹ ۸ ژانویه ۱۷۶۹ ۲:۲۶:۴۲ جزئی 64.3N 113.5E 1.4728 0.153
۱۴۷ ۱۰ ۱۹ ژانویه ۱۷۸۷ ۱۰:۴۳:۱۳ جزئی 63.4N 20.1W 1.4697 0.1591
۱۴۷ ۱۱ ۳۰ ژانویه ۱۸۰۵ ۱۸:۵۷:۰۱ جزئی 62.7N 152.8W 1.4651 0.1675
۱۴۷ ۱۲ ۱۱ فوریه ۱۸۲۳ ۳:۰۳:۰۲ جزئی 62N 76.7E 1.4546 0.1856
۱۴۷ ۱۳ ۲۱ فوریه ۱۸۴۱ ۱۱:۰۳:۵۶ جزئی 61.5N 52.4W 1.4406 0.2095
۱۴۷ ۱۴ ۴ مارس ۱۸۵۹ ۱۸:۵۴:۴۹ جزئی 61.2N 178.8W 1.4192 0.2461
۱۴۷ ۱۵ ۱۵ مارس ۱۸۷۷ ۲:۳۸:۰۹ جزئی 61N 56.7E 1.3924 0.2917
۱۴۷ ۱۶ ۲۶ مارس ۱۸۹۵ ۱۰:۰۹:۳۳ جزئی 61N 64.8W 1.3565 0.3531
۱۴۷ ۱۷ خورشیدگرفتگی ۶ آوریل ۱۹۱۳ ۱۷:۳۳:۰۷ جزئی 61.2N 175.7E 1.3147 0.4244
۱۴۷ ۱۸ خورشیدگرفتگی ۱۸ آوریل ۱۹۳۱ ۰:۴۵:۳۵ جزئی 61.5N 58.9E 1.2643 0.5107
۱۴۷ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۲۸ آوریل ۱۹۴۹ ۷:۴۸:۵۳ جزئی 61.9N 55.7W 1.2068 0.6092
۱۴۷ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۹ مه ۱۹۶۷ ۱۴:۴۲:۴۸ جزئی 62.5N 168.1W 1.1422 0.7201
۱۴۷ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۱۹ مه ۱۹۸۵ ۲۱:۲۹:۳۸ جزئی 63.2N 81.1E 1.072 0.8406
۱۴۷ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۳۱ مه ۲۰۰۳ ۴:۰۹:۲۲ حلقه‌ای 66.6N 24.5W ۰٫۹۹۶ ۰٫۹۳۸۴ - ۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۴۷ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۷ حلقه‌ای 80.8N 66.8W ۰٫۹۱۵۲ ۰٫۹۴۳۵ ۵۲۷ ۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۴۷ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۲۱ ژوئن ۲۰۳۹ ۱۷:۱۲:۵۴ حلقه‌ای 78.9N 102.1W ۰٫۸۳۱۲ ۰٫۹۴۵۴ ۳۶۵ ۴ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۴۷ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۱ ژوئیه ۲۰۵۷ ۲۳:۴۰:۱۵ حلقه‌ای 71.5N 176.2W ۰٫۷۴۵۵ ۰٫۹۴۶۴ ۲۹۸ ۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۴۷ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱۳ ژوئیه ۲۰۷۵ ۶:۰۵:۴۴ حلقه‌ای 63.1N 95.2E ۰٫۶۵۸۳ ۰٫۹۴۶۷ ۲۶۲ ۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۱۴۷ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۲۳ ژوئیه ۲۰۹۳ ۱۲:۳۲:۰۴ حلقه‌ای 54.6N 1.3E ۰٫۵۷۱۷ ۰٫۹۴۶۳ ۲۴۱ ۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۴۷ ۲۸ ۴ اوت ۲۱۱۱ ۱۹:۰۰:۲۲ حلقه‌ای 46N 95.3W ۰٫۴۸۶۷ ۰٫۹۴۵۵ ۲۳۰ ۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۴۷ ۲۹ ۱۵ اوت ۲۱۲۹ ۱:۳۳:۰۵ حلقه‌ای 37.4N 165.8E ۰٫۴۰۵۵ ۰٫۹۴۴۲ ۲۲۵ ۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه
۱۴۷ ۳۰ ۲۶ اوت ۲۱۴۷ ۸:۰۹:۱۵ حلقه‌ای 29N 65.2E ۰٫۳۲۷۱ ۰٫۹۴۲۵ ۲۲۴ ۶ دقیقه و ۴۹ ثانیه
۱۴۷ ۳۱ ۵ سپتامبر ۲۱۶۵ ۱۴:۵۲:۴۵ حلقه‌ای 20.7N 37.5W ۰٫۲۵۴۹ ۰٫۹۴۰۶ ۲۲۷ ۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه
۱۴۷ ۳۲ ۱۶ سپتامبر ۲۱۸۳ ۲۱:۴۲:۳۷ حلقه‌ای 12.8N 141.9W ۰٫۱۸۷۷ ۰٫۹۳۸۴ ۲۳۳ ۷ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۴۷ ۳۳ ۲۸ سپتامبر ۲۲۰۱ ۴:۴۱:۵۱ حلقه‌ای 5.2N 111.4E ۰٫۱۲۸۱ ۰٫۹۳۶۱ ۲۴۰ ۸ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۴۷ ۳۴ ۹ اکتبر ۲۲۱۹ ۱۱:۴۸:۳۵ حلقه‌ای 2S 3E ۰٫۰۷۴۴ ۰٫۹۳۳۸ ۲۴۸ ۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه
۱۴۷ ۳۵ ۱۹ اکتبر ۲۲۳۷ ۱۹:۰۶:۰۴ حلقه‌ای 8.6S 107.6W ۰٫۰۲۹۵ ۰٫۹۳۱۶ ۲۵۶ ۹ دقیقه و ۷ ثانیه
۱۴۷ ۳۶ ۳۱ اکتبر ۲۲۵۵ ۲:۳۲:۰۴ حلقه‌ای 14.5S 140.2E -۰٫۰۰۸۸ ۰٫۹۲۹۵ ۲۶۴ ۹ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۴۷ ۳۷ ۱۰ نوامبر ۲۲۷۳ ۱۰:۰۷:۱۷ حلقه‌ای 19.6S 26.3E -۰٫۰۳۹۸ ۰٫۹۲۷۸ ۲۷۲ ۹ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۴۷ ۳۸ ۲۱ نوامبر ۲۲۹۱ ۱۷:۵۰:۵۳ حلقه‌ای 23.7S 88.9W -۰٫۰۶۴۴ ۰٫۹۲۶۳ ۲۷۸ ۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۴۷ ۳۹ ۳ دسامبر ۲۳۰۹ ۱:۴۲:۰۵ حلقه‌ای 26.9S 154.6E -۰٫۰۸۳۲ ۰٫۹۲۵۴ ۲۸۲ ۹ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۷ ۴۰ ۱۴ دسامبر ۲۳۲۷ ۹:۳۹:۴۷ حلقه‌ای 28.8S 37E -۰٫۰۹۶۹ ۰٫۹۲۵ ۲۸۴ ۹ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۴۷ ۴۱ ۲۴ دسامبر ۲۳۴۵ ۱۷:۴۱:۰۴ حلقه‌ای 29.7S 81.1W -۰٫۱۰۸۱ ۰٫۹۲۵۲ ۲۸۴ ۹ دقیقه و ۲۱ ثانیه
۱۴۷ ۴۲ ۵ ژانویه ۲۳۶۴ ۱:۴۶:۴۸ حلقه‌ای 29.4S 159.7E -۰٫۱۱۶۱ ۰٫۹۲۵۹ ۲۸۱ ۹ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۴۷ ۴۳ ۱۵ ژانویه ۲۳۸۲ ۹:۵۳:۲۲ حلقه‌ای 28.1S 40.1E -۰٫۱۲۴۱ ۰٫۹۲۷۴ ۲۷۵ ۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۷ ۴۴ ۲۶ ژانویه ۲۴۰۰ ۱۸:۰۰:۱۰ حلقه‌ای 26S 79.9W -۰٫۱۳۲۲ ۰٫۹۲۹۵ ۲۶۷ ۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۴۷ ۴۵ ۶ فوریه ۲۴۱۸ ۲:۰۴:۰۴ حلقه‌ای 23.3S 160.5E -۰٫۱۴۳۱ ۰٫۹۳۲۲ ۲۵۶ ۷ دقیقه و ۴۳ ثانیه
۱۴۷ ۴۶ ۱۷ فوریه ۲۴۳۶ ۱۰:۰۵:۲۴ حلقه‌ای 20.2S 41.1E -۰٫۱۵۶۷ ۰٫۹۳۵۵ ۲۴۳ ۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۴۷ ۴۷ ۲۷ فوریه ۲۴۵۴ ۱۸:۰۱:۴۷ حلقه‌ای 17S 77.3W -۰٫۱۷۵ ۰٫۹۳۹۳ ۲۲۸ ۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه
۱۴۷ ۴۸ ۱۰ مارس ۲۴۷۲ ۱:۵۲:۱۱ حلقه‌ای 13.9S 165.6E -۰٫۱۹۸۹ ۰٫۹۴۳۶ ۲۱۲ ۶ دقیقه و ۸ ثانیه
۱۴۷ ۴۹ ۲۱ مارس ۲۴۹۰ ۹:۳۶:۱۱ حلقه‌ای 11.1S 50E -۰٫۲۲۸۸ ۰٫۹۴۸۲ ۱۹۵ ۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۴۷ ۵۰ ۱ آوریل ۲۵۰۸ ۱۷:۱۳:۲۲ حلقه‌ای 8.7S 63.9W -۰٫۲۶۴۸ ۰٫۹۵۳۲ ۱۷۷ ۵ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۴۷ ۵۱ ۱۳ آوریل ۲۵۲۶ ۰:۴۳:۰۲ حلقه‌ای 7.1S 175.8W -۰٫۳۰۷۷ ۰٫۹۵۸۳ ۱۵۸ ۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۴۷ ۵۲ ۲۳ آوریل ۲۵۴۴ ۸:۰۵:۳۴ حلقه‌ای 6.3S 74E -۰٫۳۵۷۵ ۰٫۹۶۳۵ ۱۴۰ ۴ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۴۷ ۵۳ ۴ مه ۲۵۶۲ ۱۵:۲۱:۲۹ حلقه‌ای 6.5S 34.5W -۰٫۴۱۳۳ ۰٫۹۶۸۶ ۱۲۳ ۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۴۷ ۵۴ ۱۴ مه ۲۵۸۰ ۲۲:۳۲:۱۲ حلقه‌ای 7.9S 141.9W -۰٫۴۷۴۳ ۰٫۹۷۳۵ ۱۰۷ ۳ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۴۷ ۵۵ ۲۶ مه ۲۵۹۸ ۵:۳۶:۰۹ حلقه‌ای 10.6S 112.1E -۰٫۵۴۱۵ ۰٫۹۷۸۲ ۹۱ ۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه
۱۴۷ ۵۶ ۶ ژوئن ۲۶۱۶ ۱۲:۳۷:۱۸ حلقه‌ای 14.5S 6.3E -۰٫۶۱۱۵ ۰٫۹۸۲۴ ۷۸ ۲ دقیقه و ۴ ثانیه
۱۴۷ ۵۷ ۱۷ ژوئن ۲۶۳۴ ۱۹:۳۴:۲۲ حلقه‌ای 19.8S 99.1W -۰٫۶۸۵۴ ۰٫۹۸۶۲ ۶۷ ۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۴۷ ۵۸ ۲۸ ژوئن ۲۶۵۲ ۲:۳۱:۱۲ حلقه‌ای 26.5S 154.7E -۰٫۷۶۰۳ ۰٫۹۸۹۲ ۵۸ ۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۴۷ ۵۹ ۹ ژوئیه ۲۶۷۰ ۹:۲۵:۱۹ حلقه‌ای 35S 48E -۰٫۸۳۷۹ ۰٫۹۹۱۵ ۵۵ ۰ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۴۷ ۶۰ ۱۹ ژوئیه ۲۶۸۸ ۱۶:۲۲:۳۱ حلقه‌ای 45.6S 61.4W -۰٫۹۱۳۶ ۰٫۹۹۲۶ ۶۴ ۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۴۷ ۶۱ ۳۱ ژوئیه ۲۷۰۶ ۲۳:۲۰:۳۸ حلقه‌ای 63S 178.8W -۰٫۹۸۸۹ ۰٫۹۹۱۱ ۲۴۰ ۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۴۷ ۶۲ ۱۱ اوت ۲۷۲۴ ۶:۲۳:۲۶ جزئی 70.5S 56.2E -1.061 0.8797
۱۴۷ ۶۳ ۲۲ اوت ۲۷۴۲ ۱۳:۲۹:۵۵ جزئی 71.2S 63W -1.1308 0.7534
۱۴۷ ۶۴ ۱ سپتامبر ۲۷۶۰ ۲۰:۴۴:۱۹ جزئی 71.7S 175.4E -1.1947 0.6372
۱۴۷ ۶۵ ۱۳ سپتامبر ۲۷۷۸ ۴:۰۵:۰۳ جزئی 72S 51.8E -1.2541 0.5291
۱۴۷ ۶۶ ۲۳ سپتامبر ۲۷۹۶ ۱۱:۳۳:۴۳ جزئی 72.1S 74W -1.3078 0.431
۱۴۷ ۶۷ ۴ اکتبر ۲۸۱۴ ۱۹:۱۰:۴۳ جزئی 71.9S 158.2E -1.3554 0.344
۱۴۷ ۶۸ ۱۵ اکتبر ۲۸۳۲ ۲:۵۷:۲۲ جزئی 71.6S 28.3E -1.3962 0.2695
۱۴۷ ۶۹ ۲۶ اکتبر ۲۸۵۰ ۱۰:۵۲:۴۹ جزئی 71S 103.5W -1.4306 0.2068
۱۴۷ ۷۰ ۵ نوامبر ۲۸۶۸ ۱۸:۵۷:۰۹ جزئی 70.2S 123.1E -1.4586 0.1556
۱۴۷ ۷۱ ۱۷ نوامبر ۲۸۸۶ ۳:۱۰:۲۴ جزئی 69.3S 12W -1.4801 0.1162
۱۴۷ ۷۲ ۲۸ نوامبر ۲۹۰۴ ۱۱:۳۲:۰۶ جزئی 68.3S 148.6W -1.4959 0.0874
۱۴۷ ۷۳ ۹ دسامبر ۲۹۲۲ ۱۹:۵۹:۵۴ جزئی 67.3S 73.9E -1.5074 0.0662
۱۴۷ ۷۴ ۲۰ دسامبر ۲۹۴۰ ۴:۳۴:۳۸ جزئی 66.2S 64.9W -1.5142 0.0534
۱۴۷ ۷۵ ۳۱ دسامبر ۲۹۵۸ ۱۳:۱۳:۲۵ جزئی 65.2S 155.8E -1.5186 0.045
۱۴۷ ۷۶ ۱۰ ژانویه ۲۹۷۷ ۲۱:۵۶:۲۰ جزئی 64.3S 15.9E -1.5202 0.0413
۱۴۷ ۷۷ ۲۲ ژانویه ۲۹۹۵ ۶:۳۹:۲۴ جزئی 63.5S 123.8W -1.5225 0.0363
۱۴۷ ۷۸ ۲ فوریه ۳۰۱۳ ۱۵:۲۴:۳۰ جزئی 62.8S 96.3E -۱٫۵۲۳۸ ۰٫۰۳۲۶
۱۴۷ ۷۹ ۱۴ فوریه ۳۰۳۱ ۰:۰۷:۲۲ جزئی 62.2S 42.8W -۱٫۵۲۸۰ ۰٫۰۲۳۶
۱۴۷ ۸۰ ۲۴ فوریه ۳۰۴۹ ۸:۴۸:۰۷ جزئی 61.7S 178.7E -۱٫۵۳۴۲ ۰٫۰۱۰۴