ساروس ۱۳۵ دوره‌ای زمانی با چرخه‌ای حدود ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت (تقریباً ۶۵۸۵ و یک سوم روز) است که شامل ۷۱ خورشیدگرفتگی می‌شود.

رخدادها

ساروس عضو تاریخ زمان
(بزرگ‌ترین)
ساعت هماهنگ جهانی
نوع مکان
طول و عرض جغرافیایی
گاما قدر گُستره
(km)
مدت زمان
(دقیقه: ثانیه)
منبع
۱۳۵ ۱ ۵ ژوئیه ۱۳۳۱ ۲۲:۴۶:۳۸ جزئی 67.8N 12.6E 1.5532 0.0063
۱۳۵ ۲ ۱۶ ژوئیه ۱۳۴۹ ۵:۲۵:۴۵ جزئی 68.8N 98.7W 1.4782 0.1384
۱۳۵ ۳ ۲۷ ژوئیه ۱۳۶۷ ۱۲:۰۵:۴۷ جزئی 69.7N 149.3E 1.4043 0.2679
۱۳۵ ۴ ۶ اوت ۱۳۸۵ ۱۸:۵۱:۴۰ جزئی 70.6N 35.3E 1.3352 0.3878
۱۳۵ ۵ ۱۸ اوت ۱۴۰۳ ۱:۴۱:۴۲ جزئی 71.3N 80.4W 1.2697 0.5006
۱۳۵ ۶ ۲۸ اوت ۱۴۲۱ ۸:۳۸:۵۴ جزئی 71.8N 161.6E 1.2101 0.6025
۱۳۵ ۷ ۸ سپتامبر ۱۴۳۹ ۱۵:۴۲:۲۰ جزئی 72.1N 41.6E 1.1555 0.6947
۱۳۵ ۸ ۱۸ سپتامبر ۱۴۵۷ ۲۲:۵۴:۵۹ جزئی 72.1N 80.8W 1.1083 0.7737
۱۳۵ ۹ ۳۰ سپتامبر ۱۴۷۵ ۶:۱۵:۱۴ جزئی 71.9N 154.9E 1.0676 0.8411
۱۳۵ ۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۴۹۳ ۱۳:۴۳:۳۵ جزئی 71.4N 28.8E 1.0334 0.8969
۱۳۵ ۱۱ ۲۱ اکتبر ۱۵۱۱ ۲۱:۱۹:۴۹ حلقه‌ای 70.7N 98.6W 1.0058 0.9416 - -
۱۳۵ ۱۲ ۱ نوامبر ۱۵۲۹ ۵:۰۴:۱۱ حلقه‌ای 61.7N 122.8E ۰٫۹۸۴۶ ۰٫۹۱۱۹ - ۸ دقیقه و ۹ ثانیه
۱۳۵ ۱۳ ۱۲ نوامبر ۱۵۴۷ ۱۲:۵۴:۲۴ حلقه‌ای 55.5N 4.7W ۰٫۹۶۸۳ ۰٫۹۱۰۶ ۱۴۱۹ ۸ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۳۵ ۱۴ ۲۲ نوامبر ۱۵۶۵ ۲۰:۴۹:۵۵ حلقه‌ای 51.4N 130.5W ۰٫۹۵۶۴ ۰٫۹۰۹۲ ۱۲۲۰ ۹ دقیقه و ۳۷ ثانیه
۱۳۵ ۱۵ ۱۴ دسامبر ۱۵۸۳ ۴:۴۸:۳۹ حلقه‌ای 48.5N 104.1E ۰٫۹۴۷۱ ۰٫۹۰۸۳ ۱۱۱۶ ۱۰ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۳۵ ۱۶ ۲۴ دسامبر ۱۶۰۱ ۱۲:۵۰:۳۱ حلقه‌ای 46.6N 21.5W ۰٫۹۴۰۲ ۰٫۹۰۷۸ ۱۰۵۱ ۱۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۳۵ ۱۷ ۴ ژانویه ۱۶۲۰ ۲۰:۵۱:۰۵ حلقه‌ای 45N 146.5W ۰٫۹۳۲۱ ۰٫۹۰۸۱ ۹۷۶ ۱۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۳۵ ۱۸ ۱۵ ژانویه ۱۶۳۸ ۴:۵۱:۵۳ حلقه‌ای 44N 88.9E ۰٫۹۲۴۲ ۰٫۹۰۹ ۹۰۷ ۱۰ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۳۵ ۱۹ ۲۶ ژانویه ۱۶۵۶ ۱۲:۴۸:۱۰ حلقه‌ای 43.2N 34.1W ۰٫۹۱۲۲ ۰٫۹۱۰۶ ۸۲۰ ۹ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۳۵ ۲۰ ۵ فوریه ۱۶۷۴ ۲۰:۴۱:۳۵ حلقه‌ای 42.8N 155.7W ۰٫۸۹۷۹ ۰٫۹۱۲۹ ۷۳۶ ۹ دقیقه و ۹ ثانیه
۱۳۵ ۲۱ ۱۷ فوریه ۱۶۹۲ ۴:۲۶:۵۶ حلقه‌ای 42.4N 85.6E ۰٫۸۷۶۵ ۰٫۹۱۵۹ ۶۴۴ ۸ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۳۵ ۲۲ ۲۸ فوریه ۱۷۱۰ ۱۲:۰۷:۲۹ حلقه‌ای 42.5N 31.2W ۰٫۸۵۰۹ ۰٫۹۱۹۴ ۵۶۲ ۸ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۳۵ ۲۳ ۱۰ مارس ۱۷۲۸ ۱۹:۳۸:۵۶ حلقه‌ای 42.8N 144.6W ۰٫۸۱۷۲ ۰٫۹۲۳۳ ۴۸۵ ۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه
۱۳۵ ۲۴ ۲۲ مارس ۱۷۴۶ ۳:۰۲:۴۹ حلقه‌ای 43.5N 104.7E ۰٫۷۷۷۱ ۰٫۹۲۷۷ ۴۱۹ ۶ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۳۵ ۲۵ ۱ آوریل ۱۷۶۴ ۱۰:۱۷:۱۵ حلقه‌ای 44.2N 2.5W ۰٫۷۲۸۸ ۰٫۹۳۲۳ ۳۶۱ ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۳۵ ۲۶ ۱۲ آوریل ۱۷۸۲ ۱۷:۲۴:۴۷ حلقه‌ای 45.1N 107.1W ۰٫۶۷۴۵ ۰٫۹۳۷ ۳۱۱ ۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۳۵ ۲۷ ۲۴ آوریل ۱۸۰۰ ۰:۲۴:۰۰ حلقه‌ای 45.7N 151.3E ۰٫۶۱۲۵ ۰٫۹۴۱۷ ۲۶۹ ۵ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۳۵ ۲۸ ۵ مه ۱۸۱۸ ۷:۱۵:۴۹ حلقه‌ای 45.8N 52.5E ۰٫۵۴۴ ۰٫۹۴۶۴ ۲۳۳ ۵ دقیقه و ۵ ثانیه
۱۳۵ ۲۹ ۱۵ مه ۱۸۳۶ ۱۴:۰۱:۳۹ حلقه‌ای 45.1N 44.4W ۰٫۴۷ ۰٫۹۵۰۹ ۲۰۳ ۴ دقیقه و ۴۷ ثانیه
135 30 May ۲۶, ۱۸۵۴ ۲۰:۴۲:۵۳ حلقه‌ای 43.3N 140.1W ۰٫۳۹۱۸ ۰٫۹۵۵۱ ۱۷۸ ۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۳۵ ۳۱ ۶ ژوئن ۱۸۷۲ ۳:۲۰:۰۳ حلقه‌ای 40.5N 124.8E ۰٫۳۰۹۵ ۰٫۹۵۹ ۱۵۷ ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه
۱۳۵ ۳۲ ۱۷ ژوئن ۱۸۹۰ ۹:۵۵:۰۵ حلقه‌ای 36.5N 29.3E ۰٫۲۲۴۶ ۰٫۹۶۲۵ ۱۴۰ ۴ دقیقه و ۹ ثانیه
۱۳۵ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۲۸ ژوئن ۱۹۰۸ ۱۶:۲۹:۵۱ حلقه‌ای 31.4N 67.2W ۰٫۱۳۸۹ ۰٫۹۶۵۵ ۱۲۶ ۴ دقیقه و ۰ ثانیه
۱۳۵ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۹ ژوئیه ۱۹۲۶ ۲۳:۰۶:۰۲ حلقه‌ای 25.6N 165.1W ۰٫۰۵۳۸ ۰٫۹۶۸ ۱۱۵ ۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۳۵ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۲۰ ژوئیه ۱۹۴۴ ۵:۴۳:۱۳ حلقه‌ای 19N 95.7E -۰٫۰۳۱۴ ۰٫۹۷ ۱۰۸ ۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۱۳۵ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۳۱ ژوئیه ۱۹۶۲ ۱۲:۲۵:۳۳ حلقه‌ای 12N 5.7W -۰٫۱۱۳ ۰٫۹۷۱۶ ۱۰۳ ۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه
۱۳۵ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۱۰ اوت ۱۹۸۰ ۱۹:۱۲:۲۱ حلقه‌ای 4.6N 108.9W -۰٫۱۹۱۵ ۰٫۹۷۲۷ ۱۰۰ ۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۱۳۵ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۲۲ اوت ۱۹۹۸ ۲:۰۷:۱۱ حلقه‌ای 3S 145.4E -۰٫۲۶۴۴ ۰٫۹۷۳۴ ۹۹ ۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه
۱۳۵ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۱ سپتامبر ۲۰۱۶ ۹:۰۸:۰۲ حلقه‌ای 10.7S 37.8E -۰٫۳۳۳ ۰٫۹۷۳۶ ۱۰۰ ۳ دقیقه و ۶ ثانیه
۱۳۵ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۱۲ سپتامبر ۲۰۳۴ ۱۶:۱۹:۲۸ حلقه‌ای 18.2S 72.6W -۰٫۳۹۳۶ ۰٫۹۷۳۶ ۱۰۲ ۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه
۱۳۵ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۲۲ سپتامبر ۲۰۵۲ ۲۳:۳۹:۱۰ حلقه‌ای 25.7S 175E -۰٫۴۴۸ ۰٫۹۷۳۴ ۱۰۶ ۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه
۱۳۵ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۴ اکتبر ۲۰۷۰ ۷:۰۸:۵۷ حلقه‌ای 32.8S 60.4E -۰٫۴۹۵ ۰٫۹۷۳۱ ۱۱۰ ۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه
۱۳۵ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۱۴ اکتبر ۲۰۸۸ ۱۴:۴۸:۰۵ حلقه‌ای 39.7S 56W -۰٫۵۳۴۹ ۰٫۹۷۲۷ ۱۱۵ ۲ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۱۳۵ ۴۴ ۲۶ اکتبر ۲۱۰۶ ۲۲:۳۷:۴۰ حلقه‌ای 45.9S 174.1W -۰٫۵۶۷۱ ۰٫۹۷۲۵ ۱۱۹ ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۱۳۵ ۴۵ ۶ نوامبر ۲۱۲۴ ۶:۳۶:۳۴ حلقه‌ای 51.6S 66.8E -۰٫۵۹۲۱ ۰٫۹۷۲۴ ۱۲۳ ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه
۱۳۵ ۴۶ ۱۷ نوامبر ۲۱۴۲ ۱۴:۴۳:۰۸ حلقه‌ای 56.4S 52.4W -۰٫۶۱۱۷ ۰٫۹۷۲۷ ۱۲۴ ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۱۳۵ ۴۷ ۲۷ نوامبر ۲۱۶۰ ۲۲:۵۸:۳۲ حلقه‌ای 60.1S 171.6W -۰٫۶۲۴۷ ۰٫۹۷۳۴ ۱۲۳ ۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۳۵ ۴۸ ۹ دسامبر ۲۱۷۸ ۷:۲۰:۰۳ حلقه‌ای 62.4S 69.9E -۰٫۶۳۳۸ ۰٫۹۷۴۵ ۱۱۸ ۲ دقیقه و ۳ ثانیه
۱۳۵ ۴۹ ۱۹ دسامبر ۲۱۹۶ ۱۵:۴۷:۰۹ حلقه‌ای 63.1S 48.6W -۰٫۶۳۸۷ ۰٫۹۷۶۱ ۱۱۱ ۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه
۱۳۵ ۵۰ ۱ ژانویه ۲۲۱۵ ۰:۱۶:۳۶ حلقه‌ای 62.3S 168W -۰٫۶۴۲۷ ۰٫۹۷۸۳ ۱۰۱ ۱ دقیقه و ۴۱ ثانیه
۱۳۵ ۵۱ ۱۱ ژانویه ۲۲۳۳ ۸:۴۹:۱۷ حلقه‌ای 60S 70.4E -۰٫۶۴۴۷ ۰٫۹۸۱۱ ۸۸ ۱ دقیقه و ۲۸ ثانیه
۱۳۵ ۵۲ ۲۲ ژانویه ۲۲۵۱ ۱۷:۲۱:۴۱ حلقه‌ای 56.9S 53.2W -۰٫۶۴۸ ۰٫۹۸۴۴ ۷۲ ۱ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۱۳۵ ۵۳ ۲ فوریه ۲۲۶۹ ۱:۵۳:۰۶ حلقه‌ای 53.2S 178.2W -۰٫۶۵۲۹ ۰٫۹۸۸۳ ۵۴ ۰ دقیقه و ۵۴ ثانیه
۱۳۵ ۵۴ ۱۳ فوریه ۲۲۸۷ ۱۰:۲۱:۲۵ حلقه‌ای 49.4S 56.3E -۰٫۶۶۱۳ ۰٫۹۹۲۶ ۳۴ ۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه
۱۳۵ ۵۵ ۲۴ فوریه ۲۳۰۵ ۱۸:۴۶:۰۹ حلقه‌ای 45.7S 69.3W -۰٫۶۷۳۲ ۰٫۹۹۷۳ ۱۳ ۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۳۵ ۵۶ ۸ مارس ۲۳۲۳ ۳:۰۵:۱۰ مرکب 42.4S 166.1E -۰٫۶۹۰۶ ۱٫۰۰۲۳ ۱۱ ۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه
۱۳۵ ۵۷ ۱۸ مارس ۲۳۴۱ ۱۱:۱۸:۲۰ مرکب 39.8S 42.6E -۰٫۷۱۳۷ ۱٫۰۰۷۵ ۳۶ ۰ دقیقه و ۳۶ ثانیه
۱۳۵ ۵۸ ۲۹ مارس ۲۳۵۹ ۱۹:۲۴:۴۶ کامل 37.9S 79.3W -۰٫۷۴۲۹ ۱٫۰۱۲۸ ۶۴ ۱ دقیقه و ۲ ثانیه
۱۳۵ ۵۹ ۹ آوریل ۲۳۷۷ ۳:۲۵:۱۰ کامل 37.1S 160.2E -۰٫۷۷۷۹ ۱٫۰۱۸ ۹۶ ۱ دقیقه و ۲۸ ثانیه
۱۳۵ ۶۰ ۲۰ آوریل ۲۳۹۵ ۱۱:۱۷:۱۵ کامل 37.7S 41.9E -۰٫۸۲۰۳ ۱٫۰۲۳ ۱۳۴ ۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه
۱۳۵ ۶۱ ۳۰ آوریل ۲۴۱۳ ۱۹:۰۳:۵۷ کامل 40S 75W -۰٫۸۶۷۷ ۱٫۰۲۷۴ ۱۸۳ ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه
۱۳۵ ۶۲ ۱۲ مه ۲۴۳۱ ۲:۴۳:۳۰ کامل 44.8S 170.4E -۰٫۹۲۱۴ ۱٫۰۳۱ ۲۶۷ ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه
۱۳۵ ۶۳ ۲۲ مه ۲۴۴۹ ۱۰:۱۹:۱۵ کامل 54.4S 59.1E -۰٫۹۷۹ ۱٫۰۳۲۸ ۵۶۷ ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه
۱۳۵ ۶۴ ۲ ژوئن ۲۴۶۷ ۱۷:۴۸:۲۴ جزئی 64.5S 50.8W -1.0425 0.9315
۱۳۵ ۶۵ ۱۳ ژوئن ۲۴۸۵ ۱:۱۶:۱۸ جزئی 65.4S 172.3W -1.1075 0.8095
۱۳۵ ۶۶ ۲۵ ژوئن ۲۵۰۳ ۸:۴۰:۲۲ جزئی 66.4S 66.7E -1.1759 0.68
۱۳۵ ۶۷ ۵ ژوئیه ۲۵۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳ جزئی 67.4S 54.7W -1.2445 0.5492
۱۳۵ ۶۸ ۱۶ ژوئیه ۲۵۳۹ ۲۳:۲۷:۴۹ جزئی 68.3S 176.3W -1.3148 0.4143
۱۳۵ ۶۹ ۲۷ ژوئیه ۲۵۵۷ ۶:۵۴:۰۸ جزئی 69.3S 60.9E -1.3827 0.2835
۱۳۵ ۷۰ ۷ اوت ۲۵۷۵ ۱۴:۲۱:۳۸ جزئی 70.1S 62.9W -1.4499 0.1541
۱۳۵ ۷۱ ۱۷ اوت ۲۵۹۳ ۲۱:۵۳:۰۴ جزئی 70.8S 171.9E -1.5141 0.0303