یدگزنونسزیم
Kr

Xe

Rn
ظاهر
Colorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field


Spectral lines of xenon
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد گزنون، Xe، 54
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈzɛnɒn/‎ ZEN-on
or ‎/ˈziːnɒn/‎ ZEE-non
نام گروهی برای عناصر مشابه گازهای نجیب
گروه، دوره، بلوک ۱۸۵, p
جرم اتمی استاندارد 131.293(6) g·mol
آرایش الکترونی [Kr] 5s 4d 5p
الکترون به لایه 2, 8, 18, 18, 8
ویژگی‌های فیزیکی
حالت گاز
چگالی (0 °C, 101.325 kPa)
5.894 g/L
چگالی مایع در نقطه جوش 3.057 g·cm
نقطه ذوب (101.325 kPa) 161.4 K, -111.7 °C, -169.1 °F
نقطه جوش (101.325 kPa) 165.03 K, -108.12 °C, -162.62 °F
نقطه سه‌گانه 161.405 K (-112°C), 81.6 kPa
نقطه بحرانی 289.77 K, 5.841 MPa
گرمای هم‌جوشی (101.325 kPa) 2.27 kJ·mol
گرمای تبخیر (101.325 kPa) 12.64 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 5R/2 = 20.786 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 83 92 103 117 137 165
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 0, +1, +2, +4, +6, +8
(rarely more than 0)
(weakly اسیدic oxide)
الکترونگاتیوی 2.6 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 1170.4 kJ·mol
دومین: 2046.4 kJ·mol
سومین: 3099.4 kJ·mol
شعاع کووالانسی 140±9 pm
شعاع واندروالانسی 216 pm
متفرقه
ساختار کریستالی face-centered cubic
مغناطیس دیامغناطیس
رسانایی گرمایی (300 K) 5.65×10  W·m·K
سرعت صوت (liquid) 1090 m/s; (gas) 169 m/s
عدد کاس 7440-63-3
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های گزنون
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Xe 0.095% Xe ایزوتوپ پایدار است که 70 نوترون دارد
Xe syn 16.9 h ε 1.652 I
Xe 0.089% Xe ایزوتوپ پایدار است که 72 نوترون دارد
Xe syn 36.345 d ε 0.662 I
Xe 1.91% Xe ایزوتوپ پایدار است که 74 نوترون دارد
Xe 26.4% Xe ایزوتوپ پایدار است که 75 نوترون دارد
Xe 4.07% Xe ایزوتوپ پایدار است که 76 نوترون دارد
Xe 21.2% Xe ایزوتوپ پایدار است که 77 نوترون دارد
Xe 26.9% Xe ایزوتوپ پایدار است که 78 نوترون دارد
Xe syn 5.247 d β 0.427 Cs
Xe 10.4% Xe ایزوتوپ پایدار است که 80 نوترون دارد
Xe syn 9.14 h β 1.16 Cs
Xe 8.86% Xe ایزوتوپ پایدار است که 82 نوترون دارد
یونهای زنون در موتور یونی ساخت ناسا کاربرد دارد

زنون یا گزنون عنصر شمارهٔ ۵۴ در جدول تناوبی عناصر است.

محتویات

تاریخچه

کشف هلیم و آرگون این اندیشه را به وجود آورد که احتمال دارد عناصر دیگری از گروه گازهای بی اثر وجود داشته باشد رامسی و تراورس به جستجوی این عناصر پرداختند و به سال ۱۸۹۸ سه گاز جدید در باقی‌مانده هوای مایع کشف کردند. آنها این سه گاز را زنون نئون و کریپتون نامیدند این گاز در سال ۱۸۹۸ در انگلستان توسط William Ramsay (ویلیام رامسای) و Morris Travers (موریس تراورز) بعد از کشف کریپتون و نئون از هوای مایع کشف شد.

نام زنون (xenon) صورت خنثی از واژه یونانی xenos به معنی غریب است و می‌توان آن را به غریبه ترجمه کرد

مشخصات

زنون عنصری با عدد اتمی ۵۴؛ در گروه گازهای بی اثر یا نجیب و در دوره پنجم جدول تناوبی جای دارد. جرم اتمی ۱۳۱٫۳۰؛ ظرفیتها ۲٬۴٬۶و ۸. دارای نه ایزتوپ پایدار است.

خواص

گاز یا مایع بیرنگ، بی‌بو. گاز دارای چگالی۵٫۸۶۷۱ گرم بر لیتر (هوا=۱٫۲۹) و ثابت دی الکتریک برابر ۱٫۰۰۱۲ مایع آن دارای نقطهٔ جوش -۱۰۸٫۱۲ درجه سسیوس نقطه ذوب -۱۰۶٫۹ درجه سلسیوس غیرقابل سوختن؛ غیر سمی. از نظر شیمیایی غیرفعال است، اما کاملاً بی اثر نیست. ترکیب‌های زنون عبارت‌اند از:فلوروئید زنون(II)، هگزا فلورویید زنون، فلورید زنون (I)، اکسید زنون(VI) پرگزنات سدیم

طرز تهیه

تقطیر جزء به جزء هوای مایع

کاربرد

نگارخانه

کتاب فرهنگ عناصر نوشته سید رضا آقاپور مقدم.