زرغان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بناب بخش مرکزی شهرستان مرند واقع شده‌است.

شخصیت های برجسته

روح الله بجانی فرزند علی بجانی اصالتاً از این روستا می باشد. که جد آنان از روستای نارداران آذر بایجان به زرغان مهاجرت میکند نام خانوادگی این قبیله ابتدا آذربجانی بود . یعنی آذربایجانی که به تدریج به بجانی تبدیل شد.