Tongue
زبان tongue.jpg
زبان انسان
جزئیات
لاتین lingua
پیش‌ساز pharyngeal arches, lateral lingual swelling, tuberculum impar
lingual
Anterior 2/3: lingual nerve & chorda tympani Posterior 1/3: عصب زبانی حلقی (IX)
شناسه‌ها
فهرست گری
سرعنوان پزشکی
دورلندز
/السویر
واژگان آناتومی
اف‌ام‌اِی
واژگان کالبدشناسی

زبان دسته‌ای از ماهیچه‌های مخطط است که در درون دهان قرار دارد و به جویدن و هضم غذا کمک می‌کند.
زبان به‌وسیله پرزهایی که بر روی خود دارد تنها عضو برای چشیدن در بدن است. همچنین با توانایی حرکت به صورت‌های مختلف به تشکیل صداهای مختلف به صحبت کردن کمک می‌کند. زبان به‌وسیله بزاق دهان همیشه مرطوب نگه داشته می‌شود و تعداد زیادی عصب و رگ به زبان کمک می‌کنند تا حرکت‌های مختلف را انجام دهد.
بعضی زبان را به‌عنوان قویترین ماهیچه بدن انسان می‌شناسند.

دستگاه گوارش انسان

جستارهای وابسته

نگارخانه