پارسی بحرین گونه‌ای از زبان پارسی است که مردم بحرین (ایرانیانِ بحرین) به‌کار می‌ برند. شمار زیادی از مردم بحرین را عجم‌ها، که مردم ایرانی‌تبار هستند، تشکیل می‌دهند و به جز زبان پارسی، ایرانی های بحرین زبان دیگری دارند که توسط مردم هوله با آن گفتگو می کنند و شاید گویشی از زبان لارستانی است. در زبان پارسی بحرین شمار بسیار زیادی از واژگان عربی راه یافته‌است و شباهت‌های زیادی به گویش بوشهری دارد.

جستارهای وابسته

  • تاریخ شیعه در بحرین (بحرین - قطیف - احسا)