ساردو-لوگودوری
sardu logudoresu
زبان بومی در: ایتالیا
منطقه ساردینیا
تعداد گویشوران
۵۰۰٬۰۰۰-۷۰۰٬۰۰۰  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ src
زبانها و گویش های ساردینیا

زبان ساردو-لوگودوری از زبان‌های رومی جنوبی است و شاخه ای از زبان ساردنیایی محسوب میشود.در جزیره ساردینیا در خاک ایتالیا حدود هفتصدهزارتن گویشور دارد.این زبان لهجه های متعددی دارد و بسیاری از شاعران و نویسندگان ساردنیایی این زبان را برای نگارش آثار ادبی خود بکار برده‌اند.