لندا
پنجابی باختری
منطقه پاکستان
قومیت پنجابی‌ها
تعداد گویشوران
پیرامون ۱۸.۵ میلیون تن  (۱۹۹۳–۲۰۰۷)
هندواروپایی
شکل‌های استاندارد
هندکو (پدیدآمده)
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۲ lah
ایزو ۶۳۹-۳ lah – inclusive code
Individual codes:
 – زبان جکتی
 – پنجابی میرپوری
 – هندکو هزاره
 – زبان پوتواری
 – زبان سرائیکی
 – زبان هندکو
 – زبان کترانی

لندا یا پنجابی غربی نام دسته‌ای از زبان‌های هندوآریایی است که در پنجاب پاکستان گویشورانی دارد. این زبان‌ها از دید زبانی حد فاصل دو زبان سندی و پنجابی می‌باشند. زبان نوشتاری لندازبانان، پنجابی است. زبان‌های سرائیکی، هندکو و به‌احتمال پنجابی میرپوری زیرشاخه‌ای از این گروه زبانی‌اند.

Wikipedia contributors, "Lahnda language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed February 23, 2014).