ریال عمان به هزار بایسه تقسیم می شود.کد ISO 4217 ریال عمان OMR است. در عمان سکه های ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ بایسه ای وجود دارد و اسکناس های ۱۰۰ بایسه ای، ۵۰۰ بایسه ای، ۱، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ ریالی چاپ می شود.

کشورهای دیگر که ریال یکای پول آنها است

نام کشور یکای پول "ریال"
 ایران ریال
 عربستان سعودی ریال
 عمان ریال
 قطر ریال
 یمن ریال
 کامبوج ریال
 برزیل رئال

نرخ کنونی ارز

نرخ ارز کنونی برای OMR
از :
از :