زوراگت
Ձորագետ
Canyon, Dzoraget.jpg
مشاهده «زوراگت» از پلی در استپاناوان
سرچشمه رشته‌کوه بازوم، استان لوری، ارمنستان
ریزشگاه رود دبد نزدیکی دزوراگیوغ
کشورهای حوضه آبخیز ارمنستان
طول ۶۷ کیلومتر
ارتفاع سرچشمه ۲٬۲۰۰ متر
ارتفاع ریزشگاه ۹۲۰ متر
مساحت حوضه آبخیز Debeda hydrological region

زوراگت (ارمنی: Ձորագետ) رودی است که به طول ۶۷ کیلومتر در ارمنستان جریان دارد. این رود از رشته‌کوه بازوم در استان لوری سرچشمه می‌گیرد و در نزدیکی روستای دزوراگیوغ به رود دبد می‌پیوندد

جستارهای وابسته