تکنسیمروتنیمرودیم
Fe

Ru

Os
ظاهر
silvery white metallic
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد روتنیم، Ru، 44
تلفظ به انگلیسی ‎/ruːˈθiːniəm/‎
roo-THEE-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۸۵, d
جرم اتمی استاندارد 101.07 g·mol
آرایش الکترونی [Kr] 4d 5s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 15, 1
ویژگی‌های فیزیکی
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 12.45 g·cm
چگالی مایع در نقطه ذوب 10.65 g·cm
نقطه ذوب 2607 K, 2334 °C, 4233 °F
نقطه جوش 4423 K, 4150 °C, 7502 °F
گرمای هم‌جوشی 38.59 kJ·mol
گرمای تبخیر 591.6 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 24.06 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 2588 2811 3087 3424 3845 4388
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1,, -2
(mildly اسیدic oxide)
الکترونگاتیوی 2.3 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 710.2 kJ·mol
دومین: 1620 kJ·mol
سومین: 2747 kJ·mol
شعاع اتمی 134 pm
شعاع کووالانسی 146±7 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی (0 °C) 71 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 117 W·m·K
انبساط گرمایی (25 °C) 6.4 µm·m·K
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 5970 m/s
مدول یانگ 447 GPa
مدول برشی 173 GPa
مدول حجمی 220 GPa
نسبت پواسون 0.30
سختی موس 6.5
سختی برینل 2160 MPa
عدد کاس 7440-18-8
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های روتنیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Ru 5.52% Ru ایزوتوپ پایدار است که 52 نوترون دارد
Ru syn 2.9 d ε - Tc
γ 0.215, 0.324 -
Ru 1.88% Ru ایزوتوپ پایدار است که 54 نوترون دارد
Ru 12.7% Ru ایزوتوپ پایدار است که 55 نوترون دارد
Ru 12.6% Ru ایزوتوپ پایدار است که 56 نوترون دارد
Ru 17.0% Ru ایزوتوپ پایدار است که 57 نوترون دارد
Ru 31.6% Ru ایزوتوپ پایدار است که 58 نوترون دارد
Ru syn 39.26 d β 0.226 Rh
γ 0.497 -
Ru 18.7% Ru ایزوتوپ پایدار است که 60 نوترون دارد
Ru syn 373.59 d β 3.54 Rh
روتنیوم

روتنیوم عنصر ۴۴ با معادل انگلیسی Ruthenium نماد: Ru

محتویات

خواص

رتنیووم عنصری است فلزی با عدد اتمی ۴۴٬درگروه VIII و دوره پنجم جدول تناوبی جای دارد.جرم اتمی ۱۰۱٫۰۷ ٬ظرفیتها ۳٬۴٬۵٬۶٬۸ است دارای هفت ایزتوپ پایدار است.

مشخصات

جامد سفید نقره‌ای از گروه پلاتین.جرم حجمی ۱۲٫۴۱ ٬نقطه ذوب ۲۳۱۰٬نقطه جوش ۳۰۰۰٬ سختی برینل ۲۲۰.با اسیدها واکنش نمی‌دهد٬اما اکسید کننده‌ها بر آن موثرند

طرز تهیه

به همراه پلاتین یافت می‌شود و با آن باسازی می‌شود

کاربرد

به عنوان کاتالیزگر سخت کننده برای پلاتین و پالادیوم در جواهر سازی و ( در ساخت ابزاری با نوک یه لبهٔ تیز ) ٬کاتالیزور ، عامل تثبیت نیتروژن ، در تهیه پاره ای از آلیاژ های ویژه ضد خوردگی ، در ساخت وسیله های پزشکی ، سلول های خورشیدی ، آبکاری برقی ، به عنوان جزء اصلی آلیاژ های اتصال برقی ، در تولید کلر به روش برقکافت و ...