رمانس یا احساس عاشقانه نوعی احساس و ارتباط عاشقانه است که نسبت به دیگری به طور عاطفی برقرار می‌شود.

جستارهای وابسته