راملسبرژیت
تصویری از راملسبرژیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری قابلیت هدایت الکتریکی دارد. از نام کانی شناس آلمانی K.Rammelsberg اخذ شده‌است.
نام دیگر Rammelsbergite
فرمول شیمیایی
ترکیب شیمیایی محلول در HNO3 Ni:۲۸٫۱۵٪ As:۷۱٫۸۵٪ و ادخال‌های S,Se,Co
رده بندی سولفور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - ناقص
شکل ظاهری بلوری دانه ریز - آگرگات دانه‌ای - توده‌ای - شعاعی کمیاب است و بیشتر در آلمان شرقی و غربی، چک اسلواکی، اطریش و کانادا
رنگ سفید قلعی - خاکستری تیره
رنگ خاکه سیاه
سختی موس ۵٫۵
وزن مخصوص ۷٫۱
رخ غیر قابل تشخیص
جلا فلزی
شکستگی نامنظم
شفافیت کدر(اپاک)
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز اشعه X و واکنش‌های شیمیائیاسکوترودیت - آرسنوپیریت - کوآنتیت- سافلوریت- کلوآنتیت- نیکلین
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال
محل پیدایش آلمان غربی

راملسبرژیت (به انگلیسی: Rammelsbergite) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و قابلیت هدایت الکتریکی دارد. از نام کانی شناس آلمانی K.Rammelsberg اخذ شده‌است. محلول در HNO3 Ni:۲۸٫۱۵٪ As:۷۱٫۸۵٪ و ادخال‌های S,Se,Co برای اولین بار در آلمان غربی کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - ناقص، رنگ: سفید قلعی - خاکستری تیره، شفافیت: کدر(اپاک)، شکستگی: نامنظم، جلا: فلزی، رخ: غیر قابل تشخیص، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سولفور است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن اشعه X و واکنش‌های شیمیائیاسکوترودیت - آرسنوپیریت - کوآنتیت- سافلوریت- کلوآنتیت- نیکلین است ، از نظر ژیزمان بلوری دانه ریز - آگرگات دانه‌ای - توده‌ای - شعاعی کمیاب است و بیشتر در آلمان شرقی و غربی، چک اسلواکی، اطریش و کانادا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع