فرانسیمرادیماکتینیم
Ba

Ra

Ubn
ظاهر
silvery white metallic
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد رادیم، Ra، 88
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈreɪdiəm/‎
RAY-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات قلیایی خاک
گروه، دوره، بلوک ۲۷, s
جرم اتمی استاندارد (226) g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 7s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 5.5 g·cm
نقطه ذوب 973 K, 700 °C, 1292 °F
نقطه جوش 2010 K, 1737 °C, 3159 °F
گرمای هم‌جوشی 8.5 kJ·mol
گرمای تبخیر 113 kJ·mol
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 819 906 1037 1209 1446 1799
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2 (strongly basic oxide)
الکترونگاتیوی 0.9 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 509.3 kJ·mol
دومین: 979.0 kJ·mol
شعاع کووالانسی 221±2 pm
شعاع واندروالانسی 283 pm
متفرقه
ساختار کریستالی body-centered cubic
مغناطیس nonmagnetic
مقاومت الکتریکی (20 °C) 1 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 18.6 W·m·K
عدد کاس 7440-14-4
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های رادیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Ra trace 11.43 d alpha 5.99 Rn
Ra trace 3.6319 d alpha 5.789 Rn
Ra ~100% 1601 y alpha 4.871 Rn
Ra trace 5.75 y beta 0.046 Ac

رادیوم (Radium)، عنصری شیمیایی و رادیواکتیو در گروه فلزات قلیایی خاکی با عدد اتمی ۸۸ و نشان Ra و به رنگ سفید درخشان است.این عنصر سنگین ترین عنصر در این گروه است.از رادیوم به عنوان سوخت هسته ای نیز استفاده میشود.این عنصر جزو کشفیات ماری کوری می‌باشد.

محتویات

تاریخچه

این عنصر در سال 1895 توسط ماری کوری و پیر کوری کشف شد. ماری کوری تکه ای از فلز اورانیم را در لای کاغذ سفیدی گذاشته بود و سپس آنرا بر روی نگاتیو فیلم نورندیده ای گذاشت و در فردای آن روز دید که نگاتیو فیلم انگار که نور دیده باشد سیاه شده است و فهمید که پرتو هایی از آن تکه اورانیم خارج شده اند و از کاغذ عبور کرده اند و باعث سیاه شدن نگاتیو شده اند. سپس در فردای آن روز همین کار را با یک سنگ پیچبلنده انجام داد و در فردای آن روز نگاتیو با شدت بسیار بیشتری سیاه شد. در نتیجه او فهمید که عنصری بسیار رادیواکتیو تر از اورانیم و ناشناخته در ان سنگ وجود دارد. سپس آن دو با هم به جستجوی آن پرداختند و رادیوم را کشف کردند. پس از مدتی این عنصر به طور رسمی شناخته شد.

تولد رادیوم

Pierre and Marie Curie.jpg

در ۲۶ دسامبر ۱۸۹۸(۵ دی ماه ۱۲۷۷) اعضای آکادمی علوم پاریس، گزارشی تحت عنوان «درباره ماده شدیداً رادیواکتیوی که در پیچبلند وجود دارد» انتشار دادند و این روز تاریخ تولد رادیوم است. پیدایش رادیوم در میان عناصر رادیواکتیو طبیعی تقریباًٌ به فوریت ثابت کرد که این عنصر مناسبترین عنصر رادیو اکتیو برای بسیاری کارهاست. بزودی معلوم شد که نیمه‌عمر رادیوم نسبتاًٌ زیاد است (~۱۶۰۰ سال). کشف رادیوم موجب دگرگونی‌های اساسی در دانش بشر درباره خواص و ساخت ماده شد و منجر به شناخت و دستیابی به انرژی اتمی شد.

دستاورد کشف کوری

این واقعیت که پرتوهای رادیوم می‌توانند بافتهای زنده اندامها را از بین ببرند، به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد کشف کوری‌ها مشخص گردید. پزشکان و پژوهشگران علوم پزشکی به زودی دریافتند که به این وسیله می‌توانند غده‌ها و بافتهای بدخیم را که در سرطان و همچنین بیماریهای پوستی و غدد ترشحی بروز می‌کنند، از بین ببرند.

جستارهای وابسته