رآلگار
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری در مقابل نور زرد رنگ می‌شود و توسط آب تمیز و پاک می‌گردد. باید در تاریکی نگهداری شود. ازکانیهای مشابه آن: سینابر، کوپریت و کروکوئیت است که توسط سختی ضعیف تر، شیارهای روی سطوح بلورهای منشوری و رنگ اثر خط از آنها متمایز می‌گردد. از کلمه عربی رهج الغار به معنی پودر غار گرفته شده‌است.
نام دیگر Realgar
فرمول شیمیایی As4S4
ترکیب شیمیایی به طور قسمتی محلول در اسید و KOH As:۷۰٫۰۸٪ S:۲۹٫۹۲٪
رده بندی سولفور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشورهای اغلب شیاردار
شکل ظاهری بلوری- تجمع توده‌ای با دانه‌های ریز- توده‌های پودری - پوسته‌ای تقریباْ کمیاب است و بیشتر در روسیه (بلورهای تا ۱۵ سانتیمتر)، یوگسلاوی، رومانی، سوئیس و آمریکا
رنگ قرمز قهوه‌ای - قرمز نارنجی
رنگ خاکه قرمز نارنجی وزرد نارنجی
سختی موس ۱٫۵
رخ کامل - مطابق باسطح
جلا الماسی - چرب
شفافیت شفاف
پاراژنز - زرنیخ- سینابر- استیین
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال - چشمه‌های آبگرم - ثانوی
محل پیدایش چک اسلواکی
کاربرد کانسار آرسنیک - کاربرد داروئی در قرون وسطی - کاربرد در شیشه گری

رآلگار (به انگلیسی: Realgar) با فرمول شیمیایی As4S4 از مجموعه کانی هاست و در مقابل نور زرد رنگ می‌شود و توسط آب تمیز و پاک می‌گردد. باید در تاریکی نگهداری شود. ازکانیهای مشابه آن: سینابر، کوپریت و کروکوئیت است که توسط سختی ضعیف تر، شیارهای روی سطوح بلورهای منشوری و رنگ اثر خط از آنها متمایز می‌گردد. از کلمه عربی رهج الغار به معنی پودر غار گرفته شده‌است. به طور قسمتی محلول در اسید و KOH As:۷۰٫۰۸٪ S:۲۹٫۹۲٪ برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: منشورهای اغلب شیاردار، رنگ: قرمز قهوه‌ای - قرمز نارنجی، شفافیت: شفاف، جلا: الماسی - چرب، رخ: کامل - مطابق باسطح، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سولفور است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال - چشمه‌های آبگرم - ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - زرنیخ- سینابر- استیین است کاربرد آن: کانسار آرسنیک - کاربرد داروئی در قرون وسطی - کاربرد در شیشه گری، از نظر ژیزمان بلوری- تجمع توده‌ای با دانه‌های ریز- توده‌های پودری - پوسته‌ای تقریباْ کمیاب است و بیشتر در روسیه (بلورهای تا ۱۵ سانتیمتر)، یوگسلاوی، رومانی، سوئیس و آمریکا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته