دینار کویت به ۱۰۰۰ فلس تقسیم می‌شود. این واحد پول باارزش ترین واحد پول دنیا است. کد ISO 4217 این واحد پول KWD است. کویت دارای اسکناسهای ۴/۱، ۲/۱، ۱، ۵، ۱۰ و ۲۰ دیناری است.

نرخ کنونی ارز

نرخ ارز کنونی برای KWD
از :
از :

  • This article draws heavily on the corresponding article in the German Wikipedia, retrieved March 2, 2005.