دوک نشین بزرگ مسکو
Великое Княжество Московское
Velikoye Knyazhestvo Moskovskoye
شاخه ای از اردوی زرین تا ۱۴۸۰

 

 

 

۱۲۸۳–۱۵۴۷

پرچم

توسعه اراضی بین ۱۳۹۰ و ۱۵۳۰
پایتخت مسکو
زبان‌(ها) اسلاوی شرقی باستان
دین ارتدکس روسی
دولت پادشاهی مطلقه
دوک بزرگ
 - ۱۲۸۳-۱۳۰۳ دنیل (اولین)
 - ۱۴۶۲-۱۵۰۵ ایوان سوم (بزرگ)
 - ۱۵۰۵-۱۵۳۳ واسیلی سوم
تاریخچه
 - تأسیس ۱۲۸۳
 - اعلام روسیه تزاری ۲۲ اکتبر ۱۵۴۷
یکای پول روبل

دوک‌نشین بزرگ مسکو یک شاهزاده‌نشین روس در اواخر قرون وسطی بود که مرکز آن شهر مسکو و دولت قبل از روسیه تزاری بود.