دوجنس‌گرایی یکی از گرایش‌های جنسی است که فرد در آن به هر دو جنس مؤنث و مذکر گرایش جنسی دارد. بدین گونه که فرد دوجنس گرا هم از نظر عاطفی و هم از نظر جنسی به هر دو جنس مذکر و مونث کشش دارد. این گرایش می‌تواند گرایشی فیزیکی و یا احساسی باشد. شدت گرایش به دو جنس لزوماً یکسان نیست.

دوجنس گرایی یکی از سه گرایش جنسی اصلی در انسان می‌باشد. افرادی که گرایش جنسی مجزا اما نامشخصی نسبت به یک جنس به جنس دیگر دارند خود را دوجنس‌گرا معرفی می‌کنند. علاوه بر انسان دوجنس‌گرایی در قلمرو حیوانات نیز مشاهده شده‌است. استفاده از این واژه در قرن ۱۹ شکل گرفت.

سمبل دوجنس گرایی

  • لیستی از افراد مشهور دوجنس گرا در ویکی‌پدیای انگلیسی