جزئیات طبیعی جنوب افریقا

دماغه آگولاس ( از پرتغالی : Cabo داس Agulhas "دماغه سوزن") در پرتگاه های صخره ای در دماغه غربی آفریقای جنوبی واقع شده است. از نظر جغرافیایی جنوبی ترین نقطه آفریقاست و نیز از نظر رسمی نقطه تقسیم بین اقیانوس اطلس و اقیانوس هند است. از لحاظ تاریخی، این دماغه به عنوان یکی از خطرناک ترین دماغه ها برای دریا نوردان شناخته می‌شد.