درون‌مرزتباران
Barentsa discreta suzukokemusi01.JPG
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: درون‌مُرزتباران

درون‌مُرزتباران (نام علمی: Entoprocta) شاخه‌ای از سلسلۀ جانوران است با دهان و مخرجی که درون تاجیانۀ شاخکی قرار دارد و بدنی جام‌شکل و ظاهری شبیه به گزنده‌تباران که به کمک مژه از ذرات بسیار ریز تغذیه می‌کند؛ طول آنها حداکثر ۵ میلی‌متر است. برای این شاخه از جانوران، نام خم‌پذیران هم استفاده شده‌است.