دُخول آمیزش جنسی (انگلیسی: Sexual penetration) فروکردن قسمتی از بدن یا یک شئ به سوراخ‌های بدن از جمله مهبل، مقعد یا دهان به عنوان قسمتی از آمیزش جنسی در انسان یا آمیزش جنسی در حیوان است.

گرچه دخول قسمتی عادی از آمیزش جنسی است اما در برخی شرایط، غیراخلاقی محسوب میشود.