دانشگاه پورتسموث
University of Portsmouth
دانشگاه پورتسموث
دانشگاه پورتسموث
شعار بگذارید نور را دنبال کنیم
تأسیس ۱۹۹۲ میلادی
نوع دانشگاه دولتی
کارشناسی ارشد
(کارشناسی ارشد و دکترا)
دکترا (و کارشناسی ارشد)
مکان پورتسموث،
 بریتانیا
وب‌گاه

دانشگاه پورتسموث (به انگلیسی: University of Portsmouth) یکی از دانشگاه‌های کشور انگلستان (بریتانیا) است که در شهر پورتسموث قرار دارد.

تاریخچه

در سال ۱۹۹۲ میلادی تأسیس شد. این دانشگاه عضو اتحاد دانشگاه‌های انگلیس است. این دانشگاه در ابتدا به عنوان پورتسموث و مدرسه Gosport علم و هنر در سال ۱۸۶۹ تاسیس شد. با توجه به وابستگی به حمل و نقل و تجارت به شهر، عملکرد اصلی این دانشکده به آموزش مهندسین و کارگران ماهر که در به کار می‌رفت در اسکله شهر، و همچنین در نیروی دریایی سلطنتی کارخانه کشتیسازی واقع در پورتسموث بود. با این حال، با توجه به کاهش حمل و نقل و جمعیت پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که swathes بزرگ شهر توسط بمب گذاری در آلمان ویران شد، کالج مجبور شد برای تنوع بخشیدن به برنامه درسی و تدریس آن به منظور جذب دانشجویان جدید.

در گسترش آموزش عالی بریتانیا در دهه شصت میلادی کالج پلی تکنیک پورتسموث تغییر نام داد.

گسترش دانشگاه پلی تکنیک ادامه پیدا کرد و در اواخر دهه هشتاد میلادی به یکی از بزرگترین دانشکده‌های صنعتی انگلستان شناخته شد.

سازمان و ساختار

دانشکده مهندسی و فناوری

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

دانشکده علوم کامپیوتر

موسسه کیهان شناسی و گرانش

دانشکده فنی و مهندسی

گروه ریاضی

دانشکده علوم

دانشکده علوم زمین

دانشکده علوم زمین و محیط زیست

گروه جغرافیا

آکادمی دندانپزشکی

دانشکده علوم بهداشت و درمان و مددکاری اجتماعی

دانشکده داروسازی و علوم پزشکی

گروه روانشناسی

گروه ورزش و علوم ورزش

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

موسسه مطالعات عدالت کیفری

دانشکده مطالعات آموزش و پرورش

دانشکده زبان‌ها و مطالعات منطقه‌ای

دانشکده مطالعات اجتماعی، تاریخی، و ادبی