خورش مرغ ترش یک نوع از دهها نوع مختلف خورش‌های اصیل ایرانی و شمالی است که در طبخ آن از گوشت مرغ، لپه، آب غوره، ادویه جات مخصوص و سبزی گشنیز استفاده و با سبزی پلو مصرف می‌شود.