خورش قلیه میگو از نوع معروف‌ترین انواع خورش‌های ایرانی متعلق به جنوب ایران است.در طبخ این خورش از سبزی جات مخصوص تمر هندی ادویه جات مخصوص و میگوی جنوب استفاده و این خورش با برنج مصرف می‌شود.