خورش آذربایجان یکی از انواع خورش‌های ایرانی است که متعلق به ناحیه آذربایجان است. در طبخ این خورش از پیاز گوشت قرمز سیر ماست زعفران و زرده تخم مرغ استفاده و با پلوی ایرانی مصرف می‌شود.