خورشیدگرفتگی ۲۹ ژوئیه ۱۸۷۸
SE1878Jul29T.png
Map
نوع خورشیدگرفتگی
نوع Total
گاما 0.6232
قدر 1.045
حداکثر گرفتگی
مدت 191 sec (3 m 11 s)
مختصات
حداکثر عرض باند ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
زمان (UTC)
بزرگترین گرفتگی 21:47:18
مراجع
ساروس 124 (47 از 73)
کاتالوگ # (SE5000)

خورشیدگرفتگی ۲۹ ژوئیه ۱۸۷۸ (به انگلیسی: Solar eclipse of 29 July 1878) یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کلی بود. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۷۸ روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۲۱:۴۷:۱۸ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی بوده‌است. مدت‌زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۰۳ دقیقه و ۱۱ ثانیه بود.

محتویات

مشاهدات

Solar eclipse 1878Jul29-Harkness.png Solar eclipse 1878Jul29-Corona Langley.png
Solar eclipse 1878Jul29-Corona Pikes peak Langley.png Solar eclipse 1878Jul29 Corona Newcomb.png
Trouvelot - Total eclipse of the sun - 1878.jpg
Étienne Léopold Trouvelot

جستارهای وابسته