خورشیدگرفتگی ۲۹ اوت ۱۸۸۶ (به انگلیسی: Solar eclipse of 29 August 1886) یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کلی بود. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۲۹ اوت ۱۸۸۶ روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۲:۵۵:۲۳ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی بوده‌است. مدت‌زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۰۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه بود.

محتویات

مشاهدات

Solar eclipse 1886Aug29-Corona-Wesley from Maunder.png Solar eclipse 1886Aug29-Great protuberance.png
Solar eclipse 1886Aug29-Pickering.png Solar eclipse 1886Aug29-Great Horn.png

جستارهای وابسته