خورشیدگرفتگی ۲۲ ژانویه ۱۸۹۸ (به انگلیسی: Solar eclipse of 22 January 1898) یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کلی بود. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۲۲ ژانویه ۱۸۹۸ روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۷:۱۹:۱۲ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی بوده‌است. مدت‌زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۰۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه بود.

محتویات

مشاهدات

Solar eclipse 1898Jan22-photo 1sec.png
1.5 second exposure
Solar eclipse 1898Jan22-photo 9sec.png
9 second exposure
Annie Maunder
Solar eclipse 1898Jan22-photo wide.png
Wide view of streamers with the planet ناهید (سیاره)
Solar eclipse 1898Jan22-Corona at Buxar.png
Sketch

جستارهای وابسته