خورشیدگرفتگی ۱ ژانویه ۱۸۸۹
SE1889Jan01T.png
Map
نوع خورشیدگرفتگی
نوع Total
گاما 0.8603
قدر 1.0262
حداکثر گرفتگی
مدت 137 sec (2 m 17 s)
مختصات
حداکثر عرض باند ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
زمان (UTC)
بزرگترین گرفتگی 21:16:50
مراجع
ساروس 120 (54 از 71)
کاتالوگ # (SE5000)

خورشیدگرفتگی ۱ ژانویه ۱۸۸۹ (به انگلیسی: Solar eclipse of 1 January 1889) یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کلی بود. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۱ ژانویه ۱۸۸۹ روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۲۱:۱۶:۵۰ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی بوده‌است. مدت‌زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۰۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه بود.

جستارهای وابسته