خورشیدگرفتگی March 17, 1904
SE1904Mar17A.png
نقشه
نوع خورشیدگرفتگی
نوع Annular
گاما 0.1299
قدر 0.9367
حداکثر گرفتگی
مدت 8m 7s
مختصات 5.6N 94.7E
حداکثر عرض باند 237 km
زمان (UTC)
بزرگترین گرفتگی 5:40:44
مراجع
ساروس 128 (52 از 73)
کاتالوگ # (SE5000) 9290

خورشیدگرفتگی ۱۷ مارس ۱۹۰۴ (به انگلیسی: Solar eclipse of March 17, 1904) یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی حلقه‌ای است که در تاریخ ۱۷ مارس ۱۹۰۴ میلادی روی داد. زمان اوج این خورشیدگرفتگی، ساعت ۵:۴۰:۴۴ بوده‌است.

خورشیدگرفتگی هنگامی روی می‌دهد که ماه میان زمین و خورشید جای گیرد و به این ترتیب، همه یا بخشی از چهرهٔ خورشید از زمین پوشیده می‌شود. خورشیدگرفتگی کامل هنگامی روی می‌دهد که قطر دیداری ماه از خورشید بیشتر باشد در این صورت، راه رسیدن نور مستقیم خورشید به زمین بسته می‌شود و روز مانند شب تاریک می‌گردد.مدت زمان این خورشیدگرفتگی ۸ دقیقه و ۷ ثانیه بود.

جستارهای وابسته