خلیج اوهایو

خلیج یا کندابیا «شاخاب» بخشی از دریا است که در خشکی پیش رفته باشد؛ یا به سخنی دیگر به پیشروی آب در خشکی، کنداب گویند. در فارسی «شاخاب»، «شاخابه» و «شاخاوه» هم گفته شده است.

فهرست برخی از خلیج‌های سرشناس جهان

  • ویکی‌پدیا انگلیسی