خزه‌زیان
Haeckel Bryozoa.jpg
انواع خزه‌زیان
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
Superphylum: تاج‌وچرخ‌زیان
شاخه: خزه‌زیان
رده‌ها

Stenolaemata
Gymnolaemata
Phylactolaemata

خَزه‌زیان (Bryozoa) جانورانی بی‌مهره کوچک و باهم‌زی هستند که معمولاً اسکلت‌هایی از جنس کلسیم کربنات می‌سازند و در ظاهر شبیه به مرجان دریایی هستند.

نام دیگر برای خزه‌زیان، پرزیوگان (Polyzoa) است. خزه‌زیان پالوده‌خوارند یعنی با شاخک‌های تاج‌مانند آب را برای به‌دست آوردن غذا از صافی خود می‌گذرانند.

بیش از ۴۰۰۰ گونه از خزه‌زیان شناسایی شده‌است. یک سرده (جنس) از خزه‌زیان تک‌زی است و دیگر سرده‌ها باهم‌زی. بیشتر گونه‌های دریایی از خزه‌زیان در آب‌های گرمسیری زندگی می‌کنند ولی چند گونه هم در درازگودالهای اقیانوسی و برخی نیز در آب‌های قطبی سکونت دارند.

  • Wikipedia contributors, "Bryozoa," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed March 6, 2008).