کشورهای بدون ارتش      کشورهای بدون خدمت سربازی اجباری      کشورهای در حال برچیدن خدمت سربازی اجباری      کشورهای با خدمت سربازی اجباری      بدون اطلاعات

سربازی در لغت به معنای باختن سر، جان‌فشانی کردن، تا پای جان در رزم ایستادن و جان باختن است. اما در اصطلاح امروزی خدمت دائمی یا موقت در نیروهای مسلح کشورها، سربازی نامیده می‌شود.

برخی از کشورها مردانی را که به سن خاصی (مثلاً ۱۸ سال) می‌رسند به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌کنند، در برخی دیگر از کشورها (مانند کوبا) این اجبار برای زنان نیز وجود دارد. با این‌حال برخی از افرادی که از نظر سنی مشمول این خدمت می‌شوند به دلایل گوناگون (همچون نارسایی‌های فیزیکی یا روانی و یا اعتقادات مذهبی) از خدمت معاف می‌شوند.

در برخی از کشورها خدمت سربازی اجباری نیست و جوانان می‌توانند به صورت داوطلبانه به استخدام ارتش حرفه‌ای کشورشان در آیند. فراخوان خدمت وظیفه عمومی در شرایط عادی غالباً در این کشورها وجود ندارد ولی حاکمان این کشورها احتمال این فراخوان در شرایط اضطراری را به هیچ وجه رد نمی‌کنند.

محتویات

گزیده‌ای از کشورها

در این گزیده، ۱۹۵ کشور انتخاب شده‌اند.

کشورهای بدون نیروی دفاعی

کشورهای فاقد خدمت اجباری

کشورهایی با خدمت اجباری در شرایط خاص

  • اروگوئه - در زمان صلح خدمت به صورت داوطلبانه است اما دولت اجازه برقراری خدمت اجباری را دارد.
  • بلیز - خدمت وظیفه زمانی اجرا می‌شود که تعداد داوطلبان کم باشد؛ تا به حال هیچ فراخوانی در این کشور اعلام نشده است.
  • بولیوی - هنگامی که تعداد داوطلبان در سال کمتر از مقدار معینی شود، خدمت اجباری در این کشور برقرار می‌شود.
  • جاماییکا - سربازان جوانتر با موافقت پدر و مادر به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند.

کشورهایی با خدمت یک‌ساله یا کمتر

کشورهایی با ۱۸ ماه خدمت وظیفه

کشورهایی با خدمت غیر رزمی یا بدون سلاح