از مجموعه مقاله‌های:
IMG 0517.JPG

تاریخ کرمانشاه

درگاه کرمانشاه

حُلوان یکی از شهرهای مهم قرون اولیه اسلام در عراق عجم است که در قسمت غربی ایران فعلی و در کرمانشاه قرار داشته است.

موقعیت

حلوان از شهرهایی بوده که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است. دانشمندان بزرگی از این منطقه تا قرون هفت و هشت برخاسته‌اند و چون این شهر به ویرانی نهاد شهر سرپل ذهاب آباد شد. خرابه‌های شهر حلوان تا زمان فعلی نیز باقی و در اطراف سرپل ذهاب در کرمانشاه قابل مشاهده است.

امکان اشتباه

حلوان کرمانشاه را نباید با استان حلوان در مصر و روستای حلوان در نزدیکی‌های طبس یکی دانست. هر دانشمندی که حلوانی باشد متعلق به حلوان کرمانشاه است نه حلوان مصر؛ مگر این که قرینه‌ای در کار باشد.

حلوان در نهج البلاغه

نام حلوان در یکی از نامه‌های علی بن ابی طالب در طی سال‌های ۳۵ تا ۴۰ قمری ذکر شده و در نهج البلاغه موجود است.

آب و هوای حلوان

جغرافی دانان مسلمان بسیار از حلوان یاد کرده‌اند و از خوشی هوای آن و ناگواری آبش سخن رانده‌اند. همچنین از انجیر و میوه‌هایش یاد کرده‌اند چنان که در حدود العالم من المشرق الی المغرب می‌نویسد: حلوان «شهری است بسیار نعمت و رودی اندر میان وی همی گذرد و از وی انجیر خیزد کی خشک کنند و به همه جا ببرند.»

آثار باستانی حلوان

در حلوان (سر پل ذهاب) آثار باستانی بسیاری وجود داشته است از جمله:

  • معجم البلدان؛ یاقوت حموی، ج دوم، حرف حاء/
  • مراصد الاطلاع، ج اول، ص۴۱۸.