حزب ارمنستان شکوفا
Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն
رهبر نایرا ظهرابیان
بنیانگذاری ۳۰ آوریل ۲۰۰۴
ستاد ایروان، ارمنستان
مرام لیبرالیسم اقتصادی
محافظه کاری اجتماعی
Pro-Russian
موضع سیاسی Centre-right
جهانی و بین‌المللی ندارد
اروپایی Alliance of European Conservatives and Reformists
مجلس ارمنستان
۳۶ از ۱۳۱
کشور  ارمنستان
وبگاه
سیاست در Armenia
حزب‌های سیاسی
انتخابات

حزب ارمنستان شکوفا (ارمنی: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, Bargavatch Hayastan kusaktsut’yun) یکی از احزاب کشور ارمنستان است که در ۳۰ آوریل ۲۰۰۴ توسط گاگیک تساروکیان بنیانگذاری شده است و رهبری این حزب را هم اکنون نایرا ظهرابیان برعهده دارد.