جلبک دریایی در ساحل دریا

جلبک دریایی (به انگلیسی: Seaweed) به جلبکهایی بزرگ و قابل دید دریا گفته می‌شود. پیدازادان جزو جلکب های دریای به شمار نمی‌آیند. برای اشاره به پیدازادگان که گروه‌های محدود و کمتری را شامل می‌شوند، از واژهٔ علف دریایی (به انگلیسی: Seagrass) استفاده می‌شود. جلبک‌های میکروسکوپی دیگری که در دریا زندگی می‌کنند مانند پلانکتونها نیز جزو جلبک‌هایی دریایی نیستند.

جلبک‌های دریایی سبز رنگ در نقاط کم عمق دریا یافت می شوند و نوع قهوه‌ای آن در مناطق پرعمق دریا نیز قادر به زندگی است. از جلبک دریایی برای صنایع خوارکی، کود و دیگر صنایع استفاده می‌شود.

انواع جلبک دریایی