جراح کل
ایالات متحده
United States Public Health Service (seal).svg
نشان خدمات بهداشت عمومی آمریکا، ۱۷۹۸
Flag of the United States Surgeon General.svg
پرچم جراح کل ایالات متحده آمریکا
متصدی کنونی
ویوک مورتی

از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴
خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده
سپاه خدمات بهداشت عمومی آمریکا
گزارش می‌دهد به دستیار وزیر بهداشت آمریکا
جایگاه

ساختمان هیوبرت هامفری، وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا,

(HHS), واشینگتن، دی سی
گمارنده رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا
مدت دوره ۴ سال
بنیادگذاری مارس ۱۸۷۱
جانشین معاون جراح کل ایالات متحده
وب‌گاه

جراح کل ایالات متحده آمریکا رییس عملیاتی سپاه خدمات بهداشت عمومی آمریکا بدین ترتیب سخنگوی ارشد در خصوص مسائل بهداشت عمومی در دولت فدرال ایالا متحده آمریکا است. جراح کل از سوی رییس جمهور آمریکا نامزد شده و در صورت کسب رأی اعتماد اکثریت سنای ایالات متحده به این سمت منصوب می‌گردد.