جایزه امی ساعات پربیننده بازیگر بهترین بازیگر زن در مجموعه کوتاه یا فیلم تلویزیونی
جوایز برای بهترین بازیگر زن در مجموعه کوتاه یا فیلم تلویزیونی
کشور آمریکا
برگزارکننده آکادمی علوم و هنرهای تلویزیون
اولین مراسم ۱۹۵۴
برنده فعلی جسیکا لنگ برای داستان ترسناک آمریکایی: کوون (۲۰۱۴)
وب‌گاه

جایزه امی ساعات پربیننده برای بهترین بازیگر زن در مجموعه کوتاه یا فیلم تلویزیونی جایزه تلویزیونی است که هرساله توسط آکادمی علوم و هنرهای تلویزیون اعطا می‌شود.

دهه ۱۹۹۰

دهه ۲۰۰۰

دهه ۲۰۱۰

جستارهای وابسته