تک‌لاکه‌ای‌ها
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: نرم‌تنان
رده: تک‌لاکه‌ای‌ها
اودنر، ۱۹۴۰
راسته‌ها
  • Cyrtonellida
  • Tryblidiida
  • Pelagiellida

تَک‌لاکه‌ای‌ها (Monoplacophora) رده‌ای از جانوران هستند.

تک‌لاکه‌ای‌ها رده‌ای از نرم‌تنان صدف‌دار هستند. زیست‌شناسان تا مدت‌ها این سازوارهها (ارگانیزم‌ها) را از طریق بازمانده‌های سنگوارهای می‌شناختند. این سنگواره‌ها به مدت زمان میان کامبرین آغازین تا دوونین میانی مربوط می‌شود. (پیرامون ۵۵۰ تا ۳۸۰ میلیون سال پیش). تا این‌که در آوریل ۱۹۵۲ یک نمونه زنده از درازگودال آمریکای میانی در روبه‌روی کرانه‌های کستاریکا در اقیانوس آرام یافت شد.

پوسته آن‌ها در حدود ۲ تا ۵ سانتیمتر طول دارد. برخی دانشمندان تک‌پاره‌صدفیان را پیوند میان دوکفه‌ای‌ها و نیاکان زرفینیان (کرم‌های حلقوی دریایی) می‌دانند.