اکتینیمتوریمپروتاکتینیم
Ce

Th

(Uqn)
ظاهر
silvery white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد توریم، Th، 90
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈθɔəriəm/‎
THOHR-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]], ۷, f
جرم اتمی استاندارد 232.0381 g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 6d 7s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 11.7 g·cm
نقطه ذوب 2115 K, 1842 °C, 3348 °F
نقطه جوش 5061 K, 4788 °C, 8650 °F
گرمای هم‌جوشی 13.81 kJ·mol
گرمای تبخیر 514 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 26.230 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 2633 2907 3248 3683 4259 5055
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 4, 3, 2 (weakly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 587 kJ·mol
دومین: 1110 kJ·mol
سومین: 1930 kJ·mol
شعاع اتمی 179 pm
شعاع کووالانسی 206±6 pm
متفرقه
ساختار کریستالی face-centered cubic
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی (0 °C) 147 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 54.0 W·m·K
انبساط گرمایی (25 °C) 11.0 µm·m·K
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2490 m/s
مدول یانگ 79 GPa
مدول برشی 31 GPa
مدول حجمی 54 GPa
نسبت پواسون 0.27
سختی موس 3.0
سختی ویکر 350 MPa
سختی برینل 400 MPa
عدد کاس 7440-29-1
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های توریم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Th trace 1.9116 سال α 5.520 Ra
Th syn 7340 سال α 5.168 Ra
Th trace 75380 سال α 4.770 Ra
Th trace 25.5 ساعت (زمان)s β 0.39 Pa
Th 100% 1.405×10 سال α 4.083 Ra
Th trace 24.1 روز β 0.27 Pa
MonaziteUSGOV.jpg

توریوم (Thorium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Th و عدد اتمی آن ۹۰ است.

توریوم یکی از پُر چگالی‌ترین مواد موجود روی این کره خاکی است، که حدود ۲۰ میلیون برابر ذغال سنگ انرژی دارد و می‌توان به عنوان یک منبع ایده‌آل انرژی از آن بهره گرفت.

خواص فیزیکی عنصر توریوم:

تشعشعات مربوط به اشعه‌های به کار رفته در مطب‌های دندان پزشکی بیشتر از تشعشعات مربوط به توریوم است و آن را هم می‌توان به کمک یک فویل آلومینیومی کنترل کرد. توریوم (Thorium)، عنصری رادیو اکتیو که از آن می‌توان در قالب یک اشعه لیزر، برای گرم کردن آب، تولید بخار و تأمین انرژی هر توربینی استفاده کرد.