تورت وئیتیت
تصویری از تورت وئیتیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام مهندس نروژی O.Thortveit گرفته شده‌است.
نام دیگر Thortveitite
فرمول شیمیایی (ScY)[Si2O7]
ترکیب شیمیایی کمی در HCl محلول است - به سختی ذوب می‌شود. Sc2O۳:۵۳٫۵٪ SiO۲:۴۶٫۵٪ تا میزان ۱۰٪ محتوی Y2O۳ است.
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری
شکل ظاهری بلوری - آگرگات شعاعی کمیاب است و بیشتر در نروژ، ماداگاسکار، روسیه، ژاپن، آمریکا
رنگ خاکه سفید - خاکستری
سختی موس ۶٫۵
وزن مخصوص ۳٫۶
رخ کامل- مطابق با
جلا شیشه‌ای - الماسی
شکستگی صدفی - نامنظم
شفافیت غیر شفاف - نیمه شفاف
پاراژنز - ایلمنیت- مونازیت- بریل- زیرکن
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل پگماتیتی
محل پیدایش نروژ
کاربرد منبع و منشأ Sc

تورت وئیتیت (به انگلیسی: Thortveitite) با فرمول شیمیایی (ScY)[Si2O7] از مجموعه کانی هاست و از نام مهندس نروژی O.Thortveit گرفته شده‌است. کمی در HCl محلول است - به سختی ذوب می‌شود. Sc2O۳:۵۳٫۵٪ SiO۲:۴۶٫۵٪ تا میزان ۱۰٪ محتوی Y2O۳ است. برای اولین بار در نروژ کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری، شفافیت: غیر شفاف - نیمه شفاف، شکستگی: صدفی - نامنظم، جلا: شیشه‌ای - الماسی، رخ: کامل- مطابق با، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سیلیکات و منشأ تشکیل آن پگماتیتی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - ایلمنیت- مونازیت- بریل- زیرکن است کاربرد آن: منبع و منشأ Sc، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات شعاعی کمیاب است و بیشتر در نروژ، ماداگاسکار، روسیه، ژاپن، آمریکا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع