تخمه دانه‌های پر چربی و یا پر پروتئین گیاهان است که معمولاً به صورت بوداده و گاهی خام خورده می‌شود.

تخمه هندوانه

برخی انواع