زنی با الکترود روی پستانش.. باید یادآوری شود که این کار به سبب خطر برهم خوردن آهنگ قلب، توصیه نمی‌شود.
یک محرک جنسی برقی به همراه الکترود.

تحریک جنسی برقی یا سکس برقی یکی از روش‌های آمیزش جنسی در انسان است که در آن فرد با به‌کارگیری برق برای تحریک اعصاب محیطی به ویژه عصب‌های اندام جنسی و با بهره‌گری از یک منبع برق (مثل تی‌ای‌ان‌اس، ای‌ام‌اس، میزانه بنفش یا دستگاه‌های ساخته شده دیگر برای تحریک جنسی) می‌تواند به تحریک جنسی اقدام کند. تحریک جنسی برقی بیش‌تر در آمیزش‌های بی‌دی‌اس‌ام رواج دارد و حتی می‌توان گفت این روش خود با عث تحول بی‌دی‌اس‌ام شده است.

جستارهای وابسته