تترائدریت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری دارای شکستگی ناصاف است. از نام شکل بلورها گرفته شده‌است.
نام دیگر Tetraedrite
فرمول شیمیایی Cu3SbS3.25
ترکیب شیمیایی حل شونده در HNO3 Cu:۴۸٫۴۲٪ As:۱۹٫۰۲٪ S:۳۲٫۵۶٪ همراه با Fe,Sb,Zn
رده بندی سولفور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری تترائدر - به ندرت اکتائدر
شکل ظاهری بلور- اگرگات دانه‌ای - توده‌ای فراوان است و بیشتر در آلمان شرقی و غربی، چک اسلواکی، اطریش، بریتانیای کبیر و روسیه
رنگ خاکستری روشن - سیاه
رنگ خاکه سیاه
سختی موس ۳-۴
رخ ندارد
جلا فلزی
شکستگی ناصاف
شفافیت کدر(اپاک)
پاراژنز - اسفالریت- کالکوپیریت- تنانتیت- سیدریت- پیریت- کوارتز و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال
محل پیدایش رومانی

تترائدریت (به انگلیسی: Tetraedrite) با فرمول شیمیایی Cu3SbS3.25 از مجموعه کانی هاست و دارای شکستگی ناصاف است. از نام شکل بلورها گرفته شده‌است. حل شونده در HNO3 Cu:۴۸٫۴۲٪ As:۱۹٫۰۲٪ S:۳۲٫۵۶٪ همراه با Fe,Sb,Zn برای اولین بار در رومانی کشف شد و از نظر شکل بلور: تترائدر - به ندرت اکتائدر، رنگ: خاکستری روشن - سیاه، شفافیت: کدر(اپاک)، شکستگی: ناصاف، جلا: فلزی، رخ: ندارد، سیستم تبلور: مکعبی و در رده‌بندی سولفور است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - اسفالریت- کالکوپیریت- تنانتیت- سیدریت- پیریت- کوارتز و غیره است ، از نظر ژیزمان بلور- اگرگات دانه‌ای - توده‌ای فراوان است و بیشتر در آلمان شرقی و غربی، چک اسلواکی، اطریش، بریتانیای کبیر و روسیه یافت می‌شود.

جستارهای وابسته