تاریخ یهودیان در ونزوئلا به قرن ۱۷ بازمیگردد که در آن زمان گروهی از مارانوها (یهودیانی که در ظاهر مسیحی بودند) در شهرهای کاراکاس و ماراکایبو زندگی می‌کردند؛ ولیکن جامعه یهودی به صورت علنی تا قرن ۱۹ در ونزوئلا شکل نگرفت. امروزه درگیریهایی بین دولت و جامعه یهودی وجود دارد و بسیاری از یهودیان در سالهای اخیر از ونزوئلا مهاجرت کردند. این مهاجرتها از زمان دولت هوگوچاوز شروع گردید و تا امروزه ادامه دارد. از این رو یکی از دو مدرسه بزرگ یهودی در این کشور تعطیل شده است و تنها یک مدرسه بزرگ و یک مدرسه کوچک باقی‌مانده است.

قرن نوزدهم

در قرن نوزدهم ونزوئلا در حال جنگ برای استقلال خود به دست سیمون بولیوار بود. سیمون بولیوار از یهودیان کوروکائو کمک مالی و مادی دریافت کرد.

قرن بیستم

در ابتدای قرن بیستم سازمان اسرائیلی ونزوئلا ایجاد شد. مراسم یهودی در خانه‌ها در کاراکاس برگزار می‌شد. از این زمان تا سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ جمعیت یهودیان بسیار زیاد شد. مهاجرت یهودیان تا سال ۱۹۳۴ افزایش یافت تا اینکه دولت قوانینی علیه مهاجرت آنان وضع کرد.

جستارهای وابسته